มูลนิธิพิทักษ์สตรี

เราคุ้มครอง ผู้หญิง เด็ก และ เหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศ การคุกคาม การขืนใจแต่งงาน การตั้งครรภ์แทนอย่างผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์

ทุกการช่วยเหลือมีค่าในการปกป้องและมอบโอกาสให้สตรีและเด็กผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเชียงใต้และทั่วโลก

ความสำเร็จของเรา

1000

ให้ประโยชน์แก่สตรี เด็กหญิง และบุคคลกลุ่มเสี่ยง

100

ปกป้องจากการแสวงหาผลทางเพศและการค้ามนุษย์

100

การส่งกลับประเทศ

1000

กลับคืนสู่สังคม

100

สนับสนุนช่วยเหลือด้านกฎหมาย

100

ดำเนินคดีผู้กระทำผิด

เกี่ยวกับเรา

บริการของเรา

เรากลุ่ม AAT เป็นนักกิจกรรมที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อผลประโชยน์ของบุคคลนั้น ทุกการแจ้งเตือน ทุกเรื่องราว ทุกภาพถ่าย (ตามที่ได้กำหนดไว้) มากจากประสบการณ์จริงในสนามของพวกเรา

we give protection
we give legal assistance
we are empowering women

ความแข็งแกร่งของเรา

เราแทรกแซงสถานการณ์ที่เหยื่อไร้ซึ่งช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ

  • เจาะจงไปยังคดีที่ยากที่สุด
  • นวัตกรรม
  • ครอบคลุมทุกกระบวนการ
  • ทำงานโดยไร้ขอบเขต

ภารกิจของเรา

เราทำงานเพื่อต่อสู้ ปกป้อง จำกัด และป้องกันการแสวงผลทางเพศในรูปแบบ โดยเฉพาะล่วงละเมิดทางเพศ การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก พวกเราตั้งใจจะเสริมความแกร่งผ่านการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างอุปนิสัยที่เป็นบวกในการปกป้องตนเองและต่อกรการแสวงหาผลทางเพศ และเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดการแสดงหาผลทางเพศ

หากคุณพบเห็นสตรีหรือเด็กผู้หญิงกำลังถูกแสวงหาผลทางเพศหรือถูกค้ามนุษย์โดยมีเรื่องเพศเป็นเหตุ ติดต่อเรา

"AAT empowers women so that they protect women. Girls are precious as they are our daughters and our future mothers so they need full respect. Women are the pillars of the family and need to be respected as such, they are not men's objects. Evolution of humans is done through women's respect."
jurgen Thomas
Jurgen Thomas
Director

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา