โปรเจคของเรา

โปรเจคของมูลนิธิพิทักษ์สตรี

 • การคุ้มครองและป้องกันความรุนแรงทางเพศ (รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์) ต่อเด็กหญิงในประเทศไทย

  การปกป้องและป้องกันไม่ให้เด็กสาวตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทางออนไลน์ หากเราเจอเด็กผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแบบออฟไลน์ เราจะช่วยเหลือเหยื่อดังกล่าวซึ่งถูกค้ามนุษย์ในซ่องที่ซ่อนอยู่ต่อไป นอกจากนี้ เราทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อรวบรวมหลักฐานและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายทุกคน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและให้ค่าชดเชยแก่เหยื่อ

 • ส่งเสริมผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อให้เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่ปกป้องกลุ่มเปราะบางจากความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย

  สร้างความนับถือตนเองและความมั่นใจในตนเองของผู้รับผลประโยชน์ จัดหาทางเลือกอาชีพให้กับผู้รับผลประโยชน์ และจัดให้มีความเป็นผู้นำและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อที่พวกเขาจะได้ปกป้องกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ในสังคมของพวกเขา

 • การคุ้มครองและพัฒนามาตรการป้องกันสำหรับผู้หญิงไทยที่ถูกค้าในต่างประเทศ

  ช่วยเหลือเพื่อค้นหาและปกป้องเหยื่อชาวไทยที่ถูกค้ามนุษย์ในต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือพวกเขาในการส่งตัวกลับประเทศและกลับคืนสู่สังคม

 • การคุ้มครองและป้องกันเหยื่อชาวลาวจากการแสวงประโยชน์ทางเพศในลาว

  มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงจากการแสวงประโยชน์ดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่แทรกแซงและป้องกันเด็กผู้หญิงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ เราส่งตัวกลับประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัย จัดหาทางเลือกในอาชีพ พัฒนาและฝึกฝนเพื่อให้พวกเขากลายเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในสังคมและปกป้องบุคคลอื่นๆ

 • การป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศของสตรีและเด็กหญิงชาวพม่า

  การนำโปรแกรมการศึกษาไปปฏิบัติในชุมชนที่มีความเสี่ยงในท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังสามารถเข้าถึงชุมชนเหล่านี้ได้ผ่านทางสุนัขเฝ้าบ้านที่เป็นอาสาสมัครของเรา

 • ให้ความรู้แก่สตรีและเด็กหญิงชาวฉานพลัดถิ่นเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ

  แจกจ่ายสิ่งของจำเป็นที่จำเป็นที่สุดให้กับผู้พลัดถิ่นในค่ายทั้ง 6 แห่งที่ตั้งอยู่ชายแดน ซึ่งขาดสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า อาหาร และยารักษาโรค นอกจากนี้เรายังจัดโปรแกรมการศึกษาดังกล่าวโดยให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่สตรีและเด็กหญิงเช่นวิธีการป้องกันตนเองและวิธีต่างๆที่พวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบปัญหาในประเทศไทย

 • การคุ้มครองชาวพม่าและลาวจากการถูกบังคับแต่งงานในจีน

 • รณรงค์แก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเอกสารทางกฎหมายที่มีอายุปลอมในลาว

 • รณรงค์แก้ไขปัญหาการค้าหญิงต่างชาติฐานบังคับสมรสในจีน

 • การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นในระดับนานาชาติเพื่อปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (Peer to Peer Action)

  มุ่งมั่นที่จะรวมอาสาสมัครเหล่านี้ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อจัดตั้งสโมสรที่จะประชุมอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อสร้างความสามารถและแบ่งปันประสบการณ์ เราเชื่อว่าพันธมิตรนี้จะช่วยให้เราประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปกป้องและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Chaleerat
ผู้หญิงและเด็กได้รับโอกาสและทางเลือกที่ดีจาก AAT นอกจากนี้ AAT ยังมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและให้โอกาสแก่สตรีและเด็ก
คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสพวกเขาได้เช่นกัน

Chaleerat

AAT Thailand

มีสวนร่วมกับเรา