เกี่ยวกับเรา

Alliance Anti trafic

ตั้งแต่ปี 2001 Alliance Anti Trafic (AAT) ได้ปกป้องสตรีและเด็กผู้หญิงจากความรุนแรงทางเพศ เราจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศทำให้เรามีความสามารถในการประมูลข้ามภูมิภาค เราได้ก่อตั้งโครงการต่างๆในประเทศไทย เวียดนาม ลาว รัฐฉาน และพม่า เราลงภาคสนามจริงเพื่อปกป้องสตรีและเด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อในประเทศเหล่านี้ เราได้ทำการช่วยเหลือเหยื่อ มอบความช่วยเหลือทางกฎหมาย อาชีพทางเลือก และสนับสนุนพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องผู้อื่น อีกทั้งเรายังมอบความรู้แก่ชุมชนเพื่อที่พวกเขาจะป้องกันความรุนแรงทางเพศ (รวทถึงทางอออนไลน์) ที่อาจเกิดกับบุตรสาวของพวกเขา เราเข้าไปช่วยเหลือในคดีการค้ามนุษย์ การแสวงหาผลทางเพศทางออนไลน์ การคุกคามทางเพศ การขืนใจแต่งงาน และการบังคับตั้งครรภ์แทน แต่ละปีเราหยุดบุคคลเหล่านั้นประมาณ 800 คน ช่วยเหลือเหยื่อ 150 ราย ดำเนินคดีอีก 20 ราย และมอบแผนทางอาชีพที่มีประมาณ 50 กว่าผลประโยชน์

Advocacy: 13 ปีแห่งความสำเร็จ

 • 2003: คดีในมาเลเซีย

  คดีค้ามนุษย์ข้ามชาติคดีแรกในมาเลเซีย - หลังจากเปิดโครงการ เราได้รับคดีค้ามนุษย์เวียดนามไปยังมาเลเซียผ่านกัมพูชาและไทย ภายใต้เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่

 • 2004: การคุ้มครองผู้เสียหายในประเทศไทย

  ความสำเร็จของการพัฒนาการคุ้มครองเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในประเทศไทยและการยอมรับการค้ามนุษย์โดยรัฐบาลเวียดนาม

 • 2005: ข้อตกลงกับสมาพันธ์สตรีแห่งชาติ

  รัฐบาลเวียดนามยอมรับการค้ามนุษย์ ในปีเดียวกัน AAT ได้ลงนามในข้อตกลงกับสหภาพสตรีแห่งชาติเพื่อจัดตั้งศูนย์รับเหยื่อการค้ามนุษย์ในเมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม เครือข่ายเอ็นจีโอคู่ขนานถูกสร้างขึ้น

 • 2006: เครือข่ายความร่วมมือ

  กระบวนการทางกฎหมายที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทยจาก AAT และเครือข่ายความร่วมมือ ในปีเดียวกันนั้นได้มีการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจระดับภูมิภาค คณะทำงานประกอบด้วย AAT องค์กรพัฒนาเอกชนจากมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้งมาเลเซียและไทย นอกจากนี้ การคุ้มครองและการส่งกลับประเทศครั้งแรกยังเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซีย ในขณะที่มาเลเซียยังไม่ยอมรับการค้ามนุษย์อย่างเป็นทางการในขณะนั้น

 • 2007: ที่ปรึกษาปัญหาผู้หญิง

  จากความสำเร็จของปฏิบัติการกู้ภัย AAT ได้เป็นที่ปรึกษาประเด็นสตรีในคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สุดท้าย มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตำรวจเกี่ยวกับการคุ้มครองสตรีในโครงสร้างตำรวจไทย

 • 2008: ปฏิบัติการในประเทศลาว

  AAT เริ่มดำเนินการครั้งแรกในลาวในปีนี้ ด้วยความสำเร็จนี้ เรายังมีคณะทำงานที่ภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเซีย ในด้านการค้ามนุษย์และการเนรเทศ ทำให้เราสามารถส่งทีมงานประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองในมาเลเซียเพื่อสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมขังชาวไทยเพื่อคัดกรอง ในหมู่พวกเขาที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

 • 2009: สอบสวนคดีพิเศษ

  มีการจัดตั้งและดำเนินการกลไกใหม่ในการต่อต้านการค้ามนุษย์และการทุจริตในประเทศไทย AAT ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยพิเศษจากโครงสร้างตำรวจที่สามารถตรวจสอบคดีพิเศษต่างๆ เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น ในปีนี้ AAT ยังมีการดำเนินการอย่างเป็นทางการกับสหภาพสตรีลาวอีกด้วย

 • 2010: ได้รับรางวัลด้านการค้ามนุษย์ระดับประเทศ

  ได้รับรางวัลระดับประเทศด้านปัญหาการค้ามนุษย์ ผลรางวัลจากโมเดลทีมสหสาขาวิชาชีพที่เราได้จัดตั้งขึ้นในศูนย์กักกันตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเพื่อปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์

 • 2011: ศูนย์ภาคใต้ของประเทศไทย

  เปิดศูนย์ประสานงานอย่างเป็นทางการที่ภาคใต้

หลักการและจริยธรรม

“เคารพศักดิ์ศรี ความซื่อสัตย์สุจริต”

 • ความเป็นส่วนตัว

  เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้รอดชีวิต

 • ลำดับความสำคัญ

  เราให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงและเด็ก

 • ความเห็นอกเห็นใจ

  เรามีใส่ใจอย่างสุดจริง ไม่ใช่สงสาร

 • ความซื่อสัตย์

  เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 • ความเท่าเทียมกัน

  เราเชื่อในความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงอายุ เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา.

 • เชื่อถือได้

  เรามีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้

ผู้ที่ร่วมมือกับเรา

DieSternsinger_Kindermissionswerk logo
Manos Unidas logo
UNDP logo
Free a girl logo
JICA logo

มาเป็นส่วนหนึ่งกับ AAT

คุณสามารถสนันสนุนเราได้!