การบริจาค

การโอนเครดิต

คุณสามารถช่วยให้โอกาสและการคุ้มครองผู้หญิงและ เด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
คุณสามารถใช้บัตรเครดิตหรือPayPalใดๆเพื่อบริจาคครั้งเดียวหรือบริจาครายเดือน

การมีส่วนร่วมของคุณจะช่วยได้อย่างไร? นี่คือตัวอย่างของ AAT และคดีนี้คือตัวอย่างของ AAT และการค้ามนุษย์ในคดีการตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย

Picture of AAT activity with children

บริการธนาคาร

 • BANK NAME

  Siam Commercial Bank PCL, Bangkok, Thailand.

 • Account Number

  171-269836-5

 • Account Name

  ALLIANCE ANTI TRACFIC FOUNDATION

 • Swift code

  SICOTHBK

 • Reference

  your name and the area that you wish to support, if applicable.


ขอบคุณสำหรับความเมตตา