แจ้งเหตุ

หากคุณพบกรณีใดๆ

UNODC มีรายการปัจจัยที่บ่งชี้ว่าบุคคลอาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการทารุณกรรมในประเทศการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานหรือการแสวงหาประโยชน์จากการขอทานและอาชญากรรม

หากคุณสงสัย โปรดส่งข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มหรือติดต่อเราผ่านแพลตฟอร์ม        โซเชียลมีเดียของเรา