ร่วมมือกับเรา

CSR สำหรับบริษัท

บริษัทมากมายที่มีโรงงานในประเทศที่กำลังพัฒนานั้นได้ใช้เด็กและเหยื่อของผู้ถูกค้ามนุษย์มา ดังนั้นคุณในฐานะบริษัทจึงต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานเด็กในธุรกิจของคุณ ด้วยการแสดงความไตร่ตรองแต่มนุษยชาติ ความดีของคุณจะถูกยกย่องเป็นอย่างมาก

กระจายข่าวสาร

อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเราคือการกระจายข่าวสารและให้ผู้คนรับรู้ถึงการมีอยู่ของการค้ามนุษย์ คุณมาสามารถจัดเสวนาในออฟฟิศ โรงเรียน ชมรม หรือแม้แต่ที่บ้านกับเพื่อนของคุณและให้ความรู้เพวกเขากี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศ หากคุณสนใจที่จะสนันสนุนองกรณ์ของเราในประเทศหรือเมืองของคุณ จัดกิจกรรมระดมทุน หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของเรา โปรดติดต่อเรา

เป็นหูเป็นตาให้เรา

เรียนรู้ที่จะบอกและช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์

UNODC มีรายชื่อของเบาะแสที่จะสื่อว่าบุคคลคนนั้นอาจจะเป็นเหยื่อของการค้ามุนษย์หรือการแสดงหาผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การแสดงหาผลทางเพศ ทาสในประเทศ การแสวงหาผลจากแรงงาน จากการขอร้องหรืออาชญากรรมเล็กน้อย หากคุณสงสัย โปรดติดต่อเรา

 

อาสาสมัคร

เรื่องจากธรรมชาติของตัวงานของเรา เรามักจะรับอาสาสมัครที่สามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาในพื้นที่ (โดยเฉพาะ ไทย, ลาว, พม่า, ฉาน, จีน, และ มาเลย์) แต่ในบางกรณีเราต้องการคนสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะงานที่มีการสื่อสารมาเกี่ยวข้อง

หากคุณสนใจที่จะมาเป็นอาสาสมัครทั้งแบบออนไลน์หรือในประเทศไทย อีเมล letter of motivation และ CV

email: communication@allianceantitrafic.org