มูลนิธิพิทักษ์สตรี

ทำงานผ่านสำนักงานภูมิภาค 2 ที่ คือ กรุงเทพฯ ในประเทศไทย และกรุงโฮจิมินห์ในประเทศเวียดนาม

ขอบเขตการทำงาน มูลนิธิพิทักษสตรี จะเน้นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อเนื่องไปจนถึงประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียนผ่านทางเครือข่ายและศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ให้จุดสำคัญต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค

อ่านต่อ…

Alliance Anti-Trafic (AAT) is a non-profit, non-partisan and non-religious organization that aims to protect women and children in Southeast Asia from sexual explotation and trafficking.

AAT works to elimiate sexual exual exploitation through various different programs,aimed to cover the whole process of suppressing trafficking and sexual exploitation/abuse as well as to provide support to victims. Read More