มูลนิธิพิทักษ์สตรี

ทำงานผ่านสำนักงานภูมิภาค 2 ที่ คือ กรุงเทพฯ ในประเทศไทย และกรุงโฮจิมินห์ในประเทศเวียดนาม

ขอบเขตการทำงาน มูลนิธิพิทักษสตรี จะเน้นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อเนื่องไปจนถึงประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียนผ่านทางเครือข่ายและศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ให้จุดสำคัญต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค

อ่านต่อ…

Alliance Anti-Trafic (AAT) is a non-profit, non-partisan and non-religious organization that aims to protect women and children in Southeast Asia from sexual explotation and trafficking.

AAT works to elimiate sexual exual exploitation through various different programs,aimed to cover the whole process of suppressing trafficking and sexual exploitation/abuse as well as to provide support to victims. Read More

DONATE.

You can help provide opportunities and protection to Southeast Asian women and children. You can use any credit card or Paypal to make a single donation or donate monthly.
€35 / US$45 covers university tuition for a former victim for a month.
€55 / US$70 covers materials for a basic empowerment activity for victims in a shelter.
Read More

Making a Difference to Other Projects !

Projects 1: Innocent children having been left behind are usually the ones who become the prey of traffickers. They are so far un-recoverable because the mental problems they face have been accumulated prior their victimization.
DONATE

Projects 2: We empower vulnerable women and children communities. Regional NGO with main offices in Thailand and Vietnam. AAT’s approach is regional, holistic, experimental, and grass-roots based. – AAT is regional because sexual exploitation
DONATE