Alliance Anti Trafic | Videos

วิดีโอ

 

ต้องการดูวิดีโอเพิ่มเติม เยี่ยมชมเราได้ที่ หน้า Youtube

วิดีโอที่ทำจัดโดยกลุ่มเยาวชนชาวลาว


รักแรก
ความบริสุทธิ์

เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา

ช่วยเราในการให้ความคุ้มครอง และมอบโอกาสใหม่ ๆ ให้กับสตรีและเด็กผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการที่คุณสามารถช่วยเราได้