Alliance Anti Trafic | Take Action

ช่วยเหลือเรา

วิธีที่คุณสามารถช่วยเหลือเราได้

อาสาสมัครสำหรับ AAT

เนื่องจากลักษณะการทำงานของเรา, เราส่วนใหญ่ยอมรับอาสาสมัครที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งในภูมิภาค (ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง, ลาว, พม่า, ฉาน, จีน, มลายู) แต่ในบางกรณีเรายังคงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่พูดภาษาอังกฤษได้, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารเกี่ยวกับงาน. หากคุณมีความสนใจในการเป็นอาสาสมัครออนไลน์หรือเป็นอาสาสมัครในประเทศไทย, กรุณาส่งจดหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจและประวัติส่วนตัวของท่านมาที่ communication@allianceantitrafic.org.

อาสาสมัครเฝ้าระวัง

เรียนรู้วิธีการระบุ/คัดแยก และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
วิธีหนึ่งที่คุณสามารถช่วยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ คือการให้ความรู้ตัวเองเกี่ยวกับการระบุ/คัดแยกการค้ามนุษย์ในสังคมรอบตัวของคุณเอง: สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้จัดทำรายการเกี่ยวของปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ, เป็นทาสภายในครัวเรือน, การแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงาน, การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อขอทานและอาชญากรรมลักเล็กขโมยน้อย. หากคุณสงสัยว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น, คุณสามารถติดต่อเราได้ ที่นี่.

สร้างความตระหนัก / เริ่มต้นการสนับสนุนภายในองค์กรของคุณเอง

อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถช่วยเราได้ คือการเผยแพร่ข้อมูลและการทำให้มั่นใจว่ามีผู้คนรับรู้และมีแนวโน้มที่จะให้ความช่วยเหลือมากขึ้นเกี่ยวกับกรณีการค้ามนุษย์. คุณสามารถจัดกิจกรรมที่สำนักงานของคุณ, ในโรงเรียนของคุณ, สโมสร หรือแม้กระทั่งที่บ้านกับเพื่อน ๆ ของคุณ และแจ้งให้ผู้คนเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการค้ามนุษย์และการทารุณกรรมทางเพศ. หากคุณสนใจในการเริ่มต้นเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานของ AAT ในประเทศ/เมืองของคุณ, ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการจัดหาทุนหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเรา, กรุณาติดต่อ communication@allianceantitrafic.org.

การเป็นผู้บริโภคที่ใส่ใจ

มีบริษัทจำนวนมากที่มีโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาที่จ้างงานเด็ก ๆ และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์. เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อบางสิ่งบางอย่าง, ขอให้คุณแน่ใจว่า บริษัทที่คุณกำลังซื้อสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานเด็ก.

ร่วมบริจาค

เพียงคลิกเดียว, คุณสามารถช่วยมอบโอกาสและให้ความคุ้มครองแก่ผู้หญิงและเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้. ผ่านช่องทางการบริจาคเงินของเรา, คุณสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบริการสั่งจ่ายเพื่อบริจาคเงินเป็นรายครั้งหรือรายเดือนได้. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ชื่อ / ชื่อเล่น

ติดต่อ

เรื่อง

ข่าวสาร


12052009(008)