Alliance Anti Trafic | Education Sponsorship

ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา

การให้ความรู้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งคือการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้หากคุณต้องการสนับสนุนงานพัฒนา. คุณเองก็สามารถช่วยเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กโดยการสนับสนุนให้เด็กได้ทำตามความฝันในเรื่องการศึกษาที่ดีของเขาและช่วยให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริง.
AAT ให้การสนับสนุนอดีตผู้เสียหายของการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการกระทำรูปแบบอื่น ๆ ของความรุนแรงทางเพศ เพื่อให้พวกเขากลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข, ซึ่งต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาและ/หรือโอกาสในการส่งเสริมรายได้เมื่อกลับไปอยู่บ้าน. ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของหญิงสาวจำนวน 5 คนที่แสดงศักยภาพอย่างยิ่งยวดในการศึกษาของพวกเขา, แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการได้รับการสนับสนุนเพื่อที่จะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาของพวกเขาได้.

Study

AAT ได้ให้การสนับสนุนพวกเขาในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพวกเขาในช่วงแรก, แต่อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุนของเรายังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว, ซึ่งในขณะเดียวกัน เด็ก ๆ เหล่านั้นก็ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการศึกษา, ได้รับโอกาสในการทำมาหากิน และการฝึกทักษะเพื่อกลับไปยังชุมชนของพวกเขาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภายในชุมชนต่อไป.

คุณสามารถเป็นสปอนเซอร์ด้านศึกษาของโครงการภายใต้การทำงานของ AAT และสนับสนุนเด็กหญิงเพื่อให้พวกเขาได้รับการศึกษาที่ดีและมีโอกาสที่จะมีอาชีพและรายได้ - และสร้างผลพวงทวีคูณภายในชุมชนของพวกเขา! คุณสามารถสปอนเซอร์เดี่ยวหรือรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้.

คุณสามารถใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการบริจาคและเลือกเด็กคนที่ต้องการให้การสนับสนุนด้านล่างนี้ - คุณสามารถจ่ายทุกอย่างในครั้งเดียวหรือทยอยจ่ายในแต่ละเดือนก็ได้ ตามแต่คุณจะสะดวก.

AAT จะจัดทำรายงานการเงินเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินบริจาค, และรายงานความก้าวหน้าด้านการศึกษาที่คุณกำลังสนับสนุน, รวมทั้งจดหมายจากเด็กที่คุณสปอนเซอร์ทุก 6 เดือน.

นอกจากนี้คุณยังสามารถบริจาคเงินทุนการศึกษาทั่วไปให้กับทาง AAT , ในจำนวนเงินที่คุณสามารถช่วยได้. แล้ว AAT จะติดต่อคุณเมื่อเรากำลังวางแผนที่จะเงินที่ได้รับจากการบริจาคของคุณ.
สำหรับการขอรับข้อมูลเพิ่มเติม, ติดต่อ liaison@allianceantitrafic.org.

Gookai

Gookai อายุ 20 20 ปี มาจากหมู่บ้านในชนบทของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เธอเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวชาวนายากจน. เธอฝันที่จะเป็นครูในหมู่บ้านของเธอและได้รับการตอบรับในการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเวียตนาม, แต่เธอยังต้องการเงินทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเธอ.
Gookai ได้รับการสนับสนุนจาก AAT ตั้งแต่ปี 2010. AAT ได้ให้การสนับสนุนเธอและครอบครัวของเธอเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของพวกเขา, และต่อมาในการศึกษาของเธอ. เธออยากจะเป็นครู, เพื่อที่เธอจะสามารถช่วยให้เด็กในชุมชนของเธอมีความรู้และทักษะและสามารถเด็ก ๆ เหล่านั้นจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ป้องกันเด็กจากการตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมทางเพศ.

Study1

AAT ได้ให้การสนับสนุนเธอด้วยการมอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรในด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยที่วิทยาลัยจังหวัดจำปาสัก. ในปีนี้เธอจะไปศึกษาต่อที่ประเทศเวียตนาม, ซึ่งเธอได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย. เธอต้องการการสนับสนุนทางการเงินสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเธอในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศเวียตนาม ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายมีดังนี้.

รายละเอียด จำนวน (บาท)
หนังสือและอุปกรณ์การเรียน 1,000 * 4 เดือน * 3 ปี 12,000
อาหาร 4,500 * 4 เดือน * 3 ปี 54,000
การศึกษา 16,000 * 3 ปี 48,000
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 5,000 * 1 ครั้ง 5,000
หลักสูตรภาษาเวียตนาม 5,000 * 2 ครั้ง
10,000
รวมทั้งสิ้น 3 ปี 129,000 (ประมาณ. 4,500 เหรียญสหรัฐ)
บริจาครายเดือน 3,600 (ประมาณ. 125 เหรียญสหรัฐ)

 

ดาวและน้อย

ดาวและน้อยเข้าร่วมการฝึกอบรมในการตัดเย็บที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ปากเซ ซึ่งดำเนินการโดย AAT และสหภาพสตรีลาว. ขณะนี้ ทั้งสองคนเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอิสระและมีลูกค้าบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล, แต่พวกเขามีความทะเยอทะยาน ต้องการเพิ่มทักษะวิชาชีพของพวกเขาและได้รับประสบการณ์ในการตัดเย็บมากขึ้น. ด้วยเหตุนี้, ความฝันของพวกเขาก็คือการเข้าเรียนในหลักสูตรการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและแฟชั่นในประเทศไทย.

Study3

ดาว อายุ 20 ปี ส่วนน้อย อายุ 23 ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก AAT ตั้งแต่ปี 2011, เมื่อพวกเขาทั้งสองได้รับการส่งต่อโดยสหภาพสตรีลาวจากหมู่บ้านของตัวเองไปยังศูนย์การเรียนรู้อาชีพในปากเซ, แขวงจำปาสัก . พวกเขาได้เรียนรู้การเย็บผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า, ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมสร้างเสริมพลัง และได้ศึกษาดูงานในประเทศไทยกับ AAT.
ด้วยทักษะที่พวกเขามี บวกกับการใช้เงินทุนเริ่มต้นที่ AAT ได้ให้การสนับสนุน, ทั้งสองคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจอิสระในการตัดเย็บเสื้อผ้า, แต่ตอนนี้พวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และธุรกิจของพวกเขา, ซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาต้องการการสนับสนุนทางการเงินในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและแฟชั่น.

Study2

รายละเอียด จำนวน (บาท)
การเดินทาง 2,000*2 คน 3 เดือน * 6,000
อาหาร 4,500*2 คน 3 เดือน * 27,000
ที่พัก 3,000*1 ห้องพัก * 3 เดือน 9,000
ค่าธรรมเนียมหลักสูตร ( 3 เดือน ) 15,000*2 คน 30,000
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
2,000*2 คน 4,000
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (ทั้งดาวและน้อย, 3 เดือน) 76,000 (ประมาณ. 2,700 เหรียญสหรัฐ)
บริจาครายเดือน / 1 คน 12,700 (ประมาณ. 450 เหรียญสหรัฐ)